អន្តពលិកវ៉ូវីណាមកម្ពុជា ដែលទទួលបានជ័យជម្នះឈរលើលេខរៀងទី១ ដោយទទួលបាន មេដាយមាស១០ មេដាយប្រាក់៩ និងមេដាយសំរិទ្ធ១០ ពីការប្រកួតកីឡាវ៉ូវីណាមជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៦។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៥ ដល់៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣៕