ក្រសួង​ជំនាញ​ប្រាប់​ពី​ការ​ព្យាក​រៈ​ខេត្ត​ជាប់​ឆ្នេរសមុទ្រ​សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​

1201
ចែករម្លែក

ដោយៈ​បញ្ញា​សាស្ត្រ​/​ភ្នំពេញៈ​ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម​នៅ​ថ្ងៃទី​១៧​ខែកក្កដា​នេះ​បាន​បន្ត​ប្រាប់​ពី​ការ​ព្យាករ​អាកាសធាតុ​ពីថ្ងៃ​ទី​១៨​ដល់​ថ្ងៃទី​២៤​ខែកក្កដា​។​ក្នុងនោះ​បណ្តា​ខេត្ត​ជាប់​ឆ្នេរសមុទ្រ​ត្រូវមាន​ការប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​។​
​សូម​អាន​សេចក្តីប្រកាស​

ទិដ្ឋភាពនៅក្រុងកំពតថ្ងៃទី១៧ខែកក្កដា(រូបក្រសួងធនធានទឹក)

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម