ដោយៈតារារិទ្ធ/ភ្នំពេញ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាឆ្នាំ២០២៣នេះសម្តេចអគ្គមហា សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នា​យក​រដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអញ្ជើញជាអធិបតីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនគរុសិស្ស គរុនិស្សិត និស្សិតនិងបុគ្គលិកអប់រំជាង២ពាន់នាក់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

របាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឱ្យដឹងថាគរុសិស្ស គរុ​និ​ស្សិ​ត និស្សិតនិងបុគ្គលិកអប់រំដែលទទួលសញ្ញា បត្រនាពេលនេះមានចំនួន២,៣៨៤នាក់នារី១,០៦៧នាក់បានបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​កាល ពីឆ្នាំសិក្សា២០ ២០-២០២១ និង​ ២០​២២​កន្លងទៅនេះ ។

ជ័យលាភីនេះរួមមាន៖អធិការអប់រំ៦៦នាក់ នារី ១២នាក់, និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញា​បត្រជាន់ខ្ពស់ ១៨១នាក់នារី ៦៥នាក់, គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមបណ្តុះ​បណ្តាល​តាមរូបមន្តបរិ ញ្ញាបត្របូក១ចំនួន២,០០៥នាក់នារី៩៣៧ នាក់,គ្រូបង្រៀន​កម្រិតមូលដ្ឋានបណ្តុះប ណ្តាលតាមរូបមន្ត១២បូក២ចំនួន៥០នាក់ នារី៣៦​នាក់និងនិស្សិតឯកទេសវិជ្ជាជីវៈនាយកសាលា​មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ៨២ នាក់នារី ១៧នាក់។

ក្រោយឆ្នាំ ១៩​៩៣ រហូតមកដល់​បច្ចុ​ប្បន្នវិ ទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបានពង្រីកវិសាលភាព​នៃកម្ម​វិធីបណ្តុះបណ្តាល​ជាបន្ត​បន្ទាប់មានវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់​បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអប់រំ, វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​អធិការអប់រំ, វគ្គឯកទេសវិជ្ជាជីវៈ​នាយក​សាលា​មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ, វគ្គបណ្ដុះ បណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់​គ្រង​អប់រំ ផ្នែកប្រឹក្សាគរុ​កោ​សល្យ ផ្នែកវិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាបា រាំង, វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន​កម្រិត​ឧត្តម(បរិញ្ញា បត្រ+១)និង(បរិញ្ញាបត្រ+២), វគ្គវិក្រឹតការគ្រូបង្រៀន​កម្រិត​មូល​ដ្ឋានតាមប្រព័ន្ធពន្លឿនឆ្ពោះទៅកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ, វគ្ គបណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ​បង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋា នឯកទេសភាសាបារាំង-ខ្មែរ ភាសាបារាំង-គណិតវិទ្យាភាសាបារាំង- រូបវិទ្យាភាសាបា រាំង-ជីវវិទ្យាភាសាអង់គ្លេស -ខ្មែរ, វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​គ្រូឧទ្ទេសបឋមសិក្សា គ្រូឧទ្ទេស ភាសាបារាំង -ខ្មែរនិងគ្រូឧទ្ទេស​អធិការ​អប់ រំ ។ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបានផលិតធ ធាន មនុស្សសរុប ២៤,៧៤៦នាក់នារី ៧,៩៤០ នាក់(ស្មើនឹង ៣២.០៩ភាគរយ)។

បច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបានកែស ម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយបង្កើតឱ្យ​មានសាលាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ,មហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ,មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវ​ជ្រាវនិងនវា នុវត្តន៍និងអង្គភាពគ្រប់គ្រងទូទៅ។

វិទ្យាស្ថានជាតិអប់​រំមានដេប៉ាតឺ​ម៉ង់ចំនួន៧ ,ការិយាល័យចំនួន៦,បណ្ណាល័យ​ចំនួន ១, សាលាអនុវត្តចំនួន២និងមានគណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកគ្រូឧទ្ទេសនិង​លោកគ្រូអ្នកគ្រូសរុប២៥៤នាក់នារី១០២នាក់ស្មើ ៤០,១៥ ភាគរយ។

វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបាននិងកំពុងធ្វើកិច្ចស ហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួ នដូចជា៖ (១) មូលនិធិអន្តរជាតិគាំទ្រវិស័ យអប់រំនៅ​កម្ពុជារបស់​ប្រទេស​ជប៉ុនក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញា បត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់​គ្រងអប់រំ,(២)វិទ្យាស្ថានអន្តរ ជាតិផែនការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងនិងអង្គការយូនីសេហ្វក្នុងការធ្វើវិក្រឹតការជំនាញគ្រប់គ្រងនិងផែនការអប់រំ, (៣) អធិការអប់ រំនៃប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងការបណ្តុះបណ្តា លជំនាញអធិការអប់រំ, (៤) អង្គការ KAPE ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រឹក្សាគរុកោសល្យ និងការអប់រំស្ទែម,(៥)ស្ថានទូតបារាំងនិងអង្គការ AUF ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិធីសាស្ត្របង្រៀនភាសាបារាំង,(៦)សាកលវិទ្យាល័យអប់រំអាយជិ សាកលវិទ្យាល័យអូហ្គាយ៉ាម៉ានិងសាកលវិទ្យាល័យ ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា នៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងការបញ្ជូនគ្រូឧទ្ទេ សទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់បណ្ឌិតនិងការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិ ត-គរុនិស្សិត គរុសិស្សនិងគ្រូឧទ្ទេស,(៧) វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំប្រទេសសឹង្ហបុរីនិងធនា គារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថ ភាពគ្រូឧទ្ទេសវិទ្យាសាស្រ្តគណិតវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគន៍និងការកែលម្អកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល, (៨)សា កលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកន សាកលវិទ្យា ល័យកាសិតសាធនិងសាកលវិទ្យាល័យ ខនហ្គែននៃប្រទេសថៃក្នុងការបណ្តុះបណ្តា លថ្នាក់បណ្ឌិតអប់រំនិង(៩) អង្គការ SEAMEO INNOTECH ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនាយកសាលារៀន៕