ដោយ:បូព៌ព្រឹក្ស/ភ្នំពេញ: កម្ពុជាសម្រេចបើកស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រេស៊ីល។នេះបើយោងតាម
អនុក្រឹត្យ លេខ ៧៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ស្ដីពីការបើកស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រេស៊ីល៕
សូមជូនខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យ: