ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត ឡើង​ខ្លាំង ភូមិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​ក្នុង​ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រឈម​ការលិចលង់​

1732
ចែករម្លែក

ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត ឡើង​ខ្លាំង ភូមិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​ក្នុង​ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រឈម​ការលិចលង់​

ផ្សាយផ្ទាល់​ ៖​ ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត​ ឡើង​ខ្លាំង​ ភូមិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ខណ្ឌ​ដង្កោ​ រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រឈម​ការ​លិចលង់

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Thursday, July 19, 2018