ដោយៈ មុនីរ័ត្ន / ភ្នំពេញ៖ គណបក្សបំណងពលរដ្ឋ បានចុះបញ្ជីគណបក្ស នយោ បាយឈរ ឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀប ចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នារសៀលថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

សូមជម្រាបថា គណបក្សបំណងពលរដ្ឋ គឺជាគណបក្សទី១២ ហើយ ដែលបានមកចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះ បោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ៕ V / N