អបអរសាទរក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិគ្រីឃីតកម្ពុជា ដែលបានឈ្នះមេដាយមាស លើវិញ្ញាសា 50 Over

ទីលានAZ Group ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ, ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣៕