ភ្នំពេញ៖សូមជូនតារាងបច្ចុប្បន្នភាពមេដាយនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើក៣២ ឆ្នាំ២០២៣បច្ចុប្បន្នភាព ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ២២:១០នាទី។កម្ពុជាបានស្ថិតនៅកំពូលតារាងដោយទទួលបានមេដាយចំនួន៧២ មេដាយ ក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន២៩ ,មេដាយប្រាក់២១ និងមេដាយសំរឹទ្ធ២២ ខណៈប្រទេសថៃនៅលំដាប់ទី២ ចំនួនមេដាយ៥៩ និង ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី លំដាប់ទី៣ ទទួលមេដាយចំនួន៥១។ចំណែកប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមបំផុតគឺទីម័រខាងកើត ទទួលមេដាយចំនួន២៕សរន