អបអរសាទរកីឡាករវ៉ូវីណាម សៀន ចាន់ហ៊ួត ដែលបានឈ្នះមេដាយមាស លើវិញ្ញាសាសម្ដែងមេគុនដំបង បុរស

(មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វារ,
ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣)