អបអរសាទរកីឡាការិនី ឃន ចាន់សុភ័ក្រនាថ និង សុខ និដានុត ដែលបានឈ្នះមេដាយប្រាក់ ប្រភេទកីឡាវ៉ូវីណាម វិញ្ញាសាសម្ដែងស្នៀតការពារខ្លួន ប្រើកាំបិតតូចជាគូ(មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វារ, ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ )