អបអរសាទរកីឡាករ សាន សុជាតិ,ជិន ពិសិដ្ឋ, ជ្រិន ប៊ុនឡុង និង នី ទីហ្សា ដែលបានឈ្នះមេដាយប្រាក់ ប្រភេទកីឡាវ៉ូវីណាម សម្ដែងស្នៀតការពារខ្លួន ក្រុមបុរស ៤នាក់មានអាវុធ(មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វារ, ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣)