​ដោយៈ ទេ​ពក​ង្រី / កំពង់ឆ្នាំងៈ នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ឧសភា ២០២៣ នេះ មនុស្ស​ក្មេង​ចាស់ ប្រុស​ស្រី ចំនួន ៥០ នាក់ ក្នុងនោះ ស្រី ២៨ នាក់ ដែល​បាន​ពុល ក្អួតចង្អោរ ឈឺក្បាល ដោយសារ​ហូប​នំ​បញ្ចុក ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ​អ្នកភូមិ ។