ដោយៈមុនីរ័ត្ន/ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៣ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬគ.ជ.ប​ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់ចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣៕
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖