ដោយៈមុនីរ័ត្ន/ភ្នំពេញ៖គណបក្សខ្មែរតែមួយបានប្រកាសគាំទ្រចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងការបដិសេធចោល បណ្តឹងតវ៉ារបស់គណបក្សភ្លើងទៀននិងគណបក្សមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរ ដោយបានអះអាងថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ធម្មនុញ្ញ គឺបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តច្បាប់។នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ៕
សូមជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុង៖