ដោយ: បូកគោ / កំពត: រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានផ្តល់ចុងសន្លឹកសម្គាល់ក្បាលដី ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងក្រុងកំពត ចំនួន ១៦០ គ្រួសារ ដែលរស់នៅ ព្រមទាំងអាស្រ័យ ផល លើសារពើភ័ណ្ឌរបស់មន្ទីរអប់រំ និងមន្ទីរសាធារណការ ដើម្បីរង់ចាំទទួលប័ណ្ណ សម្គាល់អចលនទ្រព្យ ស្របតាមការស្នើសុំ នាពេលកន្លងមក។

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តកំពត បានជួបសំណេះសំណាល ព្រមទាំងផ្តល់ចុងសន្លឹក សម្គាល់ក្បាលដី ជូនអតីតគ្រូ បង្រៀនចូលនិវត្តន៍ ចំនួន ១៣០ គ្រួសារ រស់នៅក្នុងសង្កាត់កំពង់កណ្តាល និងប្រជាពលរដ្ឋ ៣០ គ្រួសារ នៅតំបន់ស្ថានីយរថភ្លើង ក្នុងសង្កាត់ក្រាំងអំពិល។

តាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្ត បានឱ្យដឹងថាៈ ទីតាំងទាំងពីរ ខាងលើ បានចាប់ផ្តើមវាស់វែង កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។ ក្នុងនោះ ទីតាំងក្បែរស្ថានីយរថភ្លើង ដែលជាសារពើភ័ណ្ឌ របស់មន្ទីរសាធារណការ មាន ៣៧ ក្បាលដី ស្មើនឹង ៣០ គ្រួសារ ដែលមានទំហំ ១៦.៧៥០ ម៉ែត្រក្រឡា ដោយកាត់ចេញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ ទំហំ ១.០៣៨ ម៉ែត្រក្រឡា ពោលគឺ ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទំហំ ១៥.៧១២ ម៉ែត្រក្រឡា។ ចំណែកដីសារពើភ័ណ្ឌរបស់មន្ទីរអប់រំខេត្ត មានពលរដ្ឋ ១៣០ គ្រួសារ ដោយវាស់វែង ចំនួន ១៤៨ ក្បាលដី លើទំហំផ្ទៃសរុប ៣៤.៥៣៣ ម៉ែត្រក្រឡា ក្រោយពីកាត់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ ចេញអស់ ២.៧២៦ ម៉ែត្រក្រឡា៕ V / N