នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លោក អានវ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីមបានបញ្ជាទៅដល់មេប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ី ឱ្យបណ្តេញ ទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី និងបក្ខពួករបស់ខ្លួនចេញឱ្យផុតពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅវេលាម៉ោង៩ព្រឹក(ម៉ោងនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី) នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។នេះបើយោងតាមប្រភពហ្រ្វេសញូវ។