​ដោយ​:​ម៉ា​រ៉ា​/​ភ្នំពេញ​៖ តារា​សម្តែង​លោក បញ្ញា សិទ្ធ បាន​វិល​ត្រឡប់មក​ខ្មែរ​វិញ​ហើយ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០ ខែឧសភា ដោយ មកជា​មួយ​ម្តាយ​របស់លោក មក​បន្ទាប់ពី​លោក​បាន​ជូន​ម្តាយ​ទៅ​ព្យាបាល​នៅ​ប្រទេស​ថៃ អស់​រយៈពេល​ជាង​មួយខែ​រួចមក​។​