នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ មិថុនា ២០២៣ នេះ សម្តេចអគ្គមហា សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឲ្យ ដឹងថាៈ ក្នុងពេលដែលយើង បើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ
គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ–សៀមរាប បន្តទៀត នៅល្ងាចនេះ។