ដោយៈតារារិទ្ធ/កំពង់ឆ្នាំងៈសម្ដេចអគ្គ មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថ្លែងថាបញ្ហាសុខមាល ភាពរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺជាបញ្ហាធំណាស់សម្រាប់សម្ដេចជារឿងមនុស្ស ម្នាក់ជីវិតពីរដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់។