សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា បញ្ហាសុខុមាលភាព​របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺជាបញ្ហាធំណាស់​សម្រាប់​សម្ដេច​។ជារឿងមនុស្សម្នាក់ជីវិតពីរដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់។