នាយករដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម​លោក ផាំ មិញ ជិញ​​បាន​អំពាវនាវ​អោយ​សាធារណជន​សន្សំសំចៃ​ចរន្ត​អគ្គិសនី ដោយ​បើ​កម៉ាស៊ីនត្រជាក់​នៅ​ ​ពេល​តែ​ចាំបាច់​ប៉ុណ្ណោះ​និង​កំណត់​អង្សា​វា​ត្រឹម​២៦​អង្សា​សេ​ឡើង​។​​សារាចរ​បាន​និយាយ​​ថា​«​ការប្រើប្រាស់​ចរន្តអគ្គិសនី​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​និង​អោយ​ផល​សេដ្ឋកិច្ច ជា​ដំណោះស្រាយ​ដើម្បី​ធានា​សន្តិសុខ​ថាមពល​អគ្គិសនី​។​ប្រជាជន​គួរប្រើ​គ្រឿង​បរិក្ខា​អគ្គិសនី​ ​ប្រភេទ​ស៊ី​ភ្លើង​តិច បិទ​ឧបករណ៍​អគ្គិសនី​នៅ​ពេល​ចេញពី​បន្ទប់​។​ប្រជាជន​គួរ​ជៀសវាង​ប្រើ​អំពូល​ភ្លើង​បំភ្លឺ​ស៊ី​ភ្លើង​ខ្លាំង ហើយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ថាមពល​បន្ទះ​ស្រូប​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​(​សូ​ឡា​)​ជំនួស​។​

Jun 9, 2023