ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ កម្ពុជា បាននាំចេញ កសិផល ៩០១ ២១៣,៧៧ តោន ទៅកាន់ទិសដៅ ៦៧ ប្រទេស។ ចំនួននេះ មានការថយចុះ ចំនួន ២២,៥២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ក្នុងឆ្នាំ២០២២។ ការនាំចេញកសិផល ក្នុងរយៈពេល ៦ខែនេះ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានតម្លៃ គិតជាទឹកប្រាក់ មានចំនួន ៤០១ ៦៩២ ២៦៤,៨២ ដុល្លារអាម៉េរិក។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម។

ក្នុងបរិមាណសរុប ៩០១ ២១៣,៧៧ តោន មាន អង្ករចំនួន ៣២៩ ៦៣៣,០០ តោន ស្រូវចំនួន ២២៦ ៤០០,០០ តោន និងកសិផលពីស្រូវអង្ករចំនួន ៣៤៥ ១៨០,៧៧ តោន។

ទឹកប្រាក់ ដែលទទួលបានពីការនាំចេញកសិផល  មានចំនួន ៤០១ ៦៩២ ២៦៤,៨២ ដុល្លារអាម៉េរិក ដែលក្នុងនោះ តម្លៃពីការនាំចេញអង្ករ មានចំនួន ២៨១ ៨៣៦ ២១៥ ដុល្លារអាម៉េរិក តម្លៃពីការនាំចេញស្រូវ មានចំនួន ៤៤៧ ២០៧ ៧១៤ ដុល្លារអាម៉េរិកនិងតម្លៃការនាំចេញកសិផល ក្រៅពីស្រូវអង្ករ មានចំនួន ៦៧២ ៦៤៨ ៣៣៥,៨២ ដុល្លារអាម៉េរិក។

ការនាំចេញកសិផល ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ មានការថយចុះ ចំនួន ២២,៥២% ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក បណ្តាលឱ្យការបញ្ជាទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទមានការថយចុះ និងបង្អាក់ចរន្តពាណិជ្ជកម្ម, កំណើននៃការស្រូបទាញយកវត្ថុធាតុដើម ក្នុងស្រុកដើម្បីផលិតចំណីសត្វ និងការកែច្នៃ ក្នុងប្រទេស បណ្តាលឱ្យមានកំណើននៃការស្រូបយក ផលិតផលស្រស់មកកែច្នៃ, ផលិតកម្មដំណាំមួយចំនួន មានការថយចុះ ដោយសារស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងទីផ្សារ និងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនាំ ឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផល និងគុណភាពនៃដំណាំ, និងការនាំចេញដោយគ្មានការស្នើសុំ វិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យ (ការនាំចេញក្រៅផ្លូវការតាមច្រករបៀងទៅកាន់ប្រទេស វៀតណាមនិងប្រទេសថៃ មួយចំនួន មិនមានការកត់ត្រា៕/V-PC