​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

កកូរ​

(​ក៏​កូរ​)

​កិរិយាសព្ទ​

​កូរ​ញយៗ​
​កកូរ​ត្រុំ ឬ សម្ល ។​

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​សម្ល​ខ្មែរ​មួយ​ប្រភេទ​
​សម្លកកូរ ។​

​ឆក្សត្រ​

(​ឆ​-​ក្ស័​ត​)

​នាមសព្ទ​

(​សំ​. ក្ល​. ; បា​. ឆ​ក្ខ​ត្តិ​យ “​ក្សត្រ ៦ អង្គ​” ) ឈ្មោះ​កណ្ឌ​ទី ១២ នៃ​គម្ពីរ​មហា​វេស្សន្ដរជាតក​, ហៅ​តាម​ដំណើររឿង​ត្រង់​ក្សត្រ​ទាំង ៦​ព្រះអង្គ បាន​ចួប​មូលគ្នា​នៅ​ព្រៃ​ហិមពាន្ត​
​ខ្ញុំ​ចាប់​ស្លាក​ត្រូវ​លើ​កណ្ឌ​ឆក្សត្រ ។​

​ឆក្សត្រិយ៍​

( ម​. ព​. ឆក្សត្រ ) ។​

​ឌាឌិម​

​នាមសព្ទ​

(​សំ​.) ទទឹម​, ផ្លែ​ទទឹម ។​

ឌាលិម​

( ម​. ព​. ឌាឌិម ) ។​