សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើដល់រដ្ឋមន្រ្តីទាំងអស់ ដែលមិនបានទទួលតំណែងក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមេត្តាយោគយល់។យើងត្រូវតែមានការលះបង់ហើយដែលអ្នក ដែលលះបង់ធំជាងគេគឺខ្លួនសម្តេច៕