ភ្នំពេញ៖រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់សមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជាជាគោលការណ៍ក្នុងការរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោរមងារឧកញ៉ា និងរៀបចំចាត់ចែងឯកសណ្ឋានផ្លូវការរបស់លោកអ្នកឧកញ៉ា អ្នកឧកញ៉ា និងឧកញ៉ាទាំងអស់នៅកម្ពុជា។នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជូនទៅអ្នកឧកញ៉ា​ លី យ៉ុងផាត់ ប្រធានសមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា៕
សូមជូនខ្លឹមសារលិខិត៖