ដោយ: សុខសុភ័ណ្ឌ / កំពង់ស្ពឺ: ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានហក់ឡើងខ្លាំង នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ធ្វើឱ្យស្រុកចំនួន ២ នៃខេត្តនេះ កំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ។

របាយការណ៍ បានបញ្ជាក់ថាៈ ទឹកជំនន់ បានកើតឡើង នៅក្នុងស្រុកចំនួន២ គឺ ស្រុកភ្នំស្រួច និងស្រុកបសេដ្ឋ ហើយឃុំដែលរងផលប៉ះពាល់ មានចំនួន ១០ ឃុំ និង ២៨ ភូមិ ក្នុងនោះស្រុកភ្នំស្រួច ប៉ះពាល់ចំនួន ៦ឃុំ ស្មើនឹង ១៧ ភូមិ និងស្រុកបសេដ្ឋ ប៉ះពាល់ ៤ឃុំ ស្មើនឹង ១១ភូមិ។ ជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ បានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ៣១៨ខ្នង ក្នុងស្រុកបសេដ្ឋចំនួន ៤២ខ្នង។ ចំពោះគ្រួសារដែលត្រូវបានជម្លៀស ទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព មានចំនួន ១២៣គ្រួសារ។

ជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ បានបន្តប៉ះពាល់ដល់ដំណាំស្រូវ​របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកទាំងពីរ ចំនួន ៣២៨ ហិកតា ក្នុងនោះ ស្រុកបសេដ្ឋចំនួន ១០៨ ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំចំនួន ៤១ ហិកតា។ ក្រៅពីនេះ បានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវប្រវែង ២.៩៥០ ម៉ែត្រ (ស្រុកបសេដ្ឋ ប្រវែង ៦០០ម៉ែត្រ) ក្នុងនោះដាច់ផ្លូវប្រវែង ១.៤៥៥ ម៉ែត្រ (ស្រុកបសេដ្ឋ ប្រវែង ៥០ ម៉ែត្រ) ច្រោះខ្នងទំនប់ចំនួន ៥ កន្លែង និងច្រោះលូចំនួន ៤ កន្លែង (ស្រុកបសេដ្ឋ)៕/V/R