នៅតាម​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចរាចរណ៍​ធម្មតា និង​មាន​សភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​ជាង​សព្វ​មួយដង​

1312
ចែករម្លែក

​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​

​នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​២៨​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៨ នៅតាម​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចរាចរណ៍​ធម្មតា និង​មាន​សភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​ជាង​សព្វមួយដង ។ ដោយឡែក​នៅ​ផ្លូវ​ឧកញ៉ា​ម៉ុង​រិទ្ធី ចរាចរណ៍​មានការ​កកស្ទះ​ខ្លាំង ។​

ផ្សាយផ្ទាល់នៅយប់ថ្ងៃទី២៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ នៅតាមផ្លូវមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចរាចរណ៍ធម្មតា និងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងសព្វមួយដង ។ ដោយឡែកនៅផ្លូវឧកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធី ចរាចរណ៍មានការកកស្ទះខ្លាំង ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Saturday, July 28, 2018

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម