ការ​លាងដៃ​មិនមែន​ចេះតែ​លាងៗ​ខុសពេល​វេលា​ទេ​

1704
ចែករម្លែក

​ការលាង​សម្អាត​ដៃ​អាចជួយការពារ​កុំឱ្យ​មេរោគ​រាលដាល​ចូល​រាងកាយ និង​ជាពិសេស​គួរតែ​លាង​ក្នុងពេលវេលា​ដែល​សំខាន់ៗ ។ ដូច្នេះ​តើ គួរតែ​លាង​នៅពេលណា​ខ្លះទៅ​ទើប ចាត់ទុកថា​សំខាន់ៈ​
– មុនពេល​ក្នុងពេល និង​ក្រោយ ពេល​រៀបចំ ចំណីអាហារ​និង​មុនពេល ញ៉ាំ​អាហារ​
– មុនពេល និង​ក្រោយពេល​អ្នក ថែ​ទាំង​អ្នកជំងឺ ឬ​មាន​របួស​បើកមុខ​
– ក្រោយពេល​ចេញពី​បន្ទប់ទឹក លាង​សម្អាត​លាមក​ឱ្យ​កូន ឬ​ផ្លាស់ប្តូរ ខោ​ទឹកនោម​កូន​
– ក្រោយពី​កណ្តាស​ក្អក ឬ​ញ្ញើស សម្បោរ​រួច​
– ក្រោយពី​ប៉ះពាល់ ឬ​ឱ្យ​ចំណី​សត្វ ឬ​លាង​សម្អាត​លាមក​សត្វ​រួច​
– ក្រោយពី​កាន់ ឬ​ប៉ះពាល់​សំរាម ឬ​ធុងសំរាម ៕ ដោយៈ health.com.kh​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម