ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

ដក់​

​កិរិយាសព្ទ​

​ដាក់​អ្វីៗ ក្នុង​ថ្នក់​
​ដក់​ផ្លែ​ត្របែក ។​
​តាំងនៅ​, មាននៅ​
​ទឹក​ដក់​ក្នុង​ថ្លុក ។​

​ឋានបទ្ម​

(​ឋា​ន៉ៈ​បត់​)

​នាមសព្ទ​

(​បា​. សំ​.; បា​. ឋាន + បទុម​; សំ​. ស្ថាន “​ទី​, ទី​តម្កល់ + ប​ទ្ម “​ឈូក​” ) ពាក្យ​នេះ​ខ្មែរ​យើង​ពី​បុរាណ ប្រើ​ជា​ឈ្មោះ​ក្បាច់​ត្របកឈូក​ផ្កាប់ផ្ងារ ដែល​រចនា​ធ្វើជា​ជើង​, ជា​ទ្រនាប់ ទ្រ​ព្រះ​ពុទ្ធរូប​ឬ​ទេវរូប​; ត្របកឈូក​ដែល​សំយុង​ចុះមក​ក្រោម ហៅថា ឈូក​ផ្កាប​; ដែល​ផ្ងារ​ឡើង ហៅថា ឈូក​ផ្ងារ​; ទោះ​មានតែ​ឈូក​ផ្កាប់​ឬ​មានតែ​ឈូក​ផ្ងារ​ក្ដី ឬក៏​មាន​គ្រប់​ទាំង​ផ្កាប់​ទាំង​ផ្ងារ​ក្ដី ហៅថា​ឋានបទ្ម បាន​ដូចគ្នា​
​ឋានបទ្ម​ទ្រ​ព្រះ​ពុទ្ធរូប​, ឋានបទ្មទេវរូប ។​

​ឌុដាន់​

កិរិយាសព្ទ​

(​ស​. ដុ​ដ័ន អ​. ថ​. ឌុដាន់ គុ​. “​ដែល​រឹងត្អឹង ស្ដីថា​, ហាមប្រាម​មិន​ស្ដាប់​; កាច​”) រំអុក​ឲ្យ​, និយាយ​កកែកករ ។ រករឿង​រកហេតុ​, និយាយ​រុកកួន​, និយាយ​ចាក់រុក​, ញុះញង់ ។ ច្រើន​ប្រើ​ក្លាយ​មកជា ឌុកដាន់ ។​

​វឌ្ឍកី​

(​វ័ត​-​ឍ​:–)

​នាមសព្ទ​

(​បា​.; សំ​. វ​ធ៌​កី​) ជាងឈើ ។ វឌ្ឍកីកម្ម (​បា​. វ​ឌ្ឍ​កិ​–) ការ​ជាងឈើ​, ការងារ​របស់​ជាងឈើ ។ វឌ្ឍកីហត្ថ (​បា​. វ​ឌ្ឍ​កិ​–) ហត្ថជាងឈើ​, ហត្ថខ្នាត​។​ល​។​

​ណាំនួន​

​គុណសព្ទ​

(​ស​. និ​ម​ន្វ​ល អ​. ថ​. និ​ម​នួន ឬ នុ់ម​និ​ម​) ល្មមល្មៃ​, ល្វត​ល្វៃ​, ទន់ភ្លន់​, សមរម្យ​, សមសួន​
​ដំណើរ​ណាំនួន​, ឫកពា​ណាំនួន ។​