​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ខន្ទរា​

(​ខ័ន​-​ទៈ​-​រា​)

​នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​រោគ​កើត​ក្នុង​បំពង់ក ហើម​ចេញមកក្រៅ​
​រោគ​ក​ន្ទរា ។​

​ងងុល​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​សំយុងមុខ​ជ​ជ្រុល​មិន​ងើប​
​ដើរ​ងងុល​, ស្រវឹងស្រា​ងងុល​; ដំណើរ​ងងុល ។ ប្រើ​ជា កិ​. ក៏បាន : កុំ​ងងុល​ពេក​, កំពុង​ងងុល​ខ្លាំងណាស់ ។​

គុណសព្ទ​

​ដែល​សំយុងមុខ​ជ​ជ្រុល​មិន​ងើប​
​ដើរ​ងងុល​, ស្រវឹងស្រា​ងងុល​; ដំណើរ​ងងុល ។ ប្រើ​ជា កិ​. ក៏បាន : កុំ​ងងុល​ពេក​, កំពុង​ងងុល​ខ្លាំងណាស់ ។​

​ចំណោត​

នាមសព្ទ​

​ទី​, កន្លែង​ដែល​ចោត​
​ចំណោតច្រាំង​, ចំណោតភ្នំ ។​

ដក់ដឿ​

នាមសព្ទ​

​ដង្កូវនាង​ដែល​គេ​ស្ងោរ​ស្រាវ​យក​សរសៃសូត្រ​រួចហើយ ។​

​វឌ្ឍន​

(​វ័ត​-​ឍ​:​ន​:)

នាមសព្ទ​

(​បា​. វឌ្ឍន​; សំ​. វ​ទ៌្ធ​ន ឬ វ​ធ៌​ន​) សេចក្ដីចម្រើន​; ការលូតលាស់​; ដំណើរ​ដុះដាល​; ដំណើរ​កើត​កាល​វាលគុម្ព ។ ព​. ផ្ទ​. ហាយន ឬ ហាយនៈ ។ វឌ្ឍនកម្ម អំពើ​ឬ​ការងារ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ចម្រើន​ផលប្រយោជន៍ ។ វឌ្ឍនកាល ឬ –​សម័យ កាល​ឬ​សម័យ​ដែលមាន​សេចក្ដីចម្រើន​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ ។ វឌ្ឍនធម៌ ធម៌​ឬ​សភាវៈ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​កើត​សេចក្ដីចម្រើន​។ វេ​វ​. វប្បធម៌ ។ វឌ្ឍនភាព ភាវៈ​ឬ​ដំណើរ​នាំ​ឲ្យ​ចម្រើន ។ វឌ្ឍនាការ (​បា​. < វឌ្ឍន + អាការ​) អាការ​នៃ​សេចក្ដីចម្រើន ។​ល​។​