អាជ្ញាធររុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍ពីការប៉ុនប៉ងជាច្រើនដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញការបោះឆ្នោត នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកាន់កាប់និងដាក់ជាឧបសម្ពន្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ ឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់ចំនួន៧៩ នៃប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់តំណែងអភិបាល សមាជិកសភាតំបន់ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ព្រមទាំងនៅក្នុងតំបន់អ៊ុយក្រែនទាំងបួន ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកាត់យកដោយខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំមុន គឺខេត្តដូណិតសក៍ ឃើសុន លូហាន និង ហ្សាផូរីហ្សហ្សា ព្រមទាំងនៅឧបទ្វីបគ្រីម៉េ ដែលវិមានក្រឹមឡាំងបានកាត់យកក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។

Sep 11, 2023