ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

1792
ចែករម្លែក

ការផ្សាយ​របស់​វិទ្យាស្ថាន ភាសា ជ្កា​តិ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (​ពុទ្ធ​សក រាជ ២៥៤៨ គ្រិស្តសករាជ​២០០៥)​ ​
-​ប្រាសាទជើងបេង​
-​ប្រាសាទជ្រៃ​
-​ប្រាសាទជ្រប់​
-​ប្រាសាទជ្រឹង​
-​ប្រាសាទជ័យ​
-​ប្រាសាទជ័យក្បោរ​
-​ប្រាសាទឈើទាលតឿ​
-​ប្រាសាទដងទង់ខាងជើង​
-​ប្រាសាទដងទង់ខាងត្បូង​
-​ប្រាសាទដប់​
-​ប្រាសាទដាន​
-​ប្រាសាទដីខ្មៅ​
-​ប្រាសាទដំរី​
-​ប្រាសាទដំរីក្រាប​
-​ប្រាសាទដុតស្តេចគំលង់​
-​ប្រាសាទដូនកៅ​
-​ប្រាសាទ​ដូន​ចាន់​
-​ប្រាសាទដូនជាម​
-​ប្រាសាទដូនជោម​
-​ប្រាសាទដូនដៀវ​
-​ប្រាសាទដូនតី​
-​ប្រាសាទដូនទា​
-​ប្រាសាទដូនមាស​
-​ប្រាសាទដូនស​
-​ប្រាសាទដូនអន​
-​ប្រាសាទដំណាក់ស្តេច​
-​ប្រាសាទដំបូកខ្ពស់​
-​ប្រាសាទណងឃុស​
-​ប្រាសាទណោងបួ ឬថា​ត​ចាប​
-​ប្រាសាទតាកេពង់ ៕ ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ​វចនានុក្រម​អក្ខរាវិរុទ្ធ​នៃ​ភាសា​ខ្មែរ​