ព្រៃឈើ​នៅ​កោះ​ញែក​រង​ការកាប់​យ៉ាង​សម្បើម​, ជំនាញ​ថា ចាំ​ចុះទៅ​មើល​សិន​

1384
ចែករម្លែក

ព្រៃឈើ​នៅ​កោះ​ញែក​រង​ការកាប់​យ៉ាង​សម្បើម​, ជំនាញ​ថា ចាំ​ចុះទៅ​មើល​សិន​

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ