ប្រែ​សម្រួលៈ​បំណង​(CNA)៖ ធានា​គារ​កណ្តាល​ថៃ​បាន​ដំឡើង​អត្រា​កា​ប្រាក់​ដោយ​មិន​រំពឹង​ទុក​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​២៧​កញ្ញា នៅពេល​សេដ្ឋកិច្ច​រីកចំរើន​យឺត ទោះជា​អតិផរណា​ទាប​ជាង​គោល​ដៅ​ តែភាពមិនប្រាកដប្រជា​សក​ល​កាន់តែ​កើនឡើង​។​

​ធនាគារកណ្តាល​ថៃ​(BOT) ក៏​បាន​កាត់បន្ថយ​ព្យាករណ៍​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ឆ្នាំ​២០២៣​ពី​៣,៦​ភាគរយ​ពី​ការព្យាករណ៍​ពីមុនមក​នៅត្រឹម​២,៨​ភាគរយ និង​បាន​ដំឡើង​ទស្សនវិស័យ​កំណើន​ឆ្នាំ​២០២៤​ដល់​ទៅ​៤,៤​ភាគរយ ដោយ​កើន​ពី​៣,៨​ភាគរយ​ពី​ការព្យាករណ៍​ពីមុន​។​

​កាលពី​ឆ្នាំមុន​សេដ្ឋកិច្ច​ថៃ​កើន​បាន​២,៦​ភាគរយ​។​

​សូមបញ្ជាក់​ថា សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​បំផុត​ទី​ពីរ​នៅក្នុង​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​នេះ​កើន​បានតែ​១,៨​ភាគរយ​នៅ​ត្រីមាស​ទី​ពីរ​(​មេសា​-​មិថុនា​) គឺ​ទាប​ជាង​ការរំពឹងទុក​និង​ទាប​ជាង​ត្រីមាស​មុន​នៅ​ពេល​ការនាំ​ចេញ​និង​ការវិនិយោគ​ធ្លាក់ចុះ​។​

​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​ថៃ ដែល​ទើប​ចូលកាន់​តំណែង​កាលពី​ខែ​មុន បានអនុម័ត​គោលនយោបាយ​ថ្មី​មួយ​ឈុត រួម​មាន​ការលុបចោល​ទិដ្ឋាការ​សំរាប់​ភ្ញៀវ​មក​ពី​ចិន ក្នុង​បំណង​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​។​

​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ ធនាគារកណ្តាល​ថៃ​រំពឹង​ថា​នៅ​ឆ្នាំនេះ​ទេសចរ​បរទេស​នឹង​មកកាន់​ថៃ​សរុប​២៨,៥​លាន​នាក់ និង​៣៥​នាក់​សំរាប់​ឆ្នាំក្រោយ ។​សូមបញ្ជាក់​ថា​មុនកូ​វីដ នៅឆ្នាំ​២០១៩​ថៃ​ទទួល​បាន​ទេសចរ​បរទេស​ជិត​៤០​លាន​នាក់ ។​

​អតិផរណា​នៅ​ថៃ​នា​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ចំនួន​១,៦​ភាគរយ ទាប​ជាង​ការព្យាករណ៍​ពីមុន​២,៥​ភាគរយ និង​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៤ ធនាគារ​ព្យាករណ៍​ថា​វា​នឹង​កើន​ដល់​២,៦​ភាគរយ ៕