​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​គគ្រន់​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​ព្រឺព្រួច​, ញ័រ​, ស្ញុល​ដោយ​រងា​
​រងា​គគ្រន់​, សាច់​គគ្រន់ ។​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​ព្រឺព្រួច​, ញ័រ​, ស្ញុល​ដោយ​រងា​
​រងា​គគ្រន់​, សាច់​គគ្រន់ ។​

ជជើល​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ងងើល​, ច​ចើ​ល​
​ដើរ​ជជើល​, ដំណើរ​ជជើល ។​

​គុណសព្ទ​

​ងងើល​, ច​ចើ​ល​
​ដើរ​ជជើល​, ដំណើរ​ជជើល ។​

ណិមណុម​

​កិរិយាសព្ទ​

​ច្រិមច្រុម​ដោយ​អាការ​អៀនប្រៀន ឬ​ដោយ​អាការ​ត្រេះត្រុះ​
​អង្គុយ​ណិមណុម (​ម​. ព​. រណិមរណុំ ទៀតផង​)​។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ច្រិមច្រុម​ដោយ​អាការ​អៀនប្រៀន ឬ​ដោយ​អាការ​ត្រេះត្រុះ​
​អង្គុយ​ណិមណុម (​ម​. ព​. រណិមរណុំ ទៀតផង​)​។​

​ស្នូល​

នាមសព្ទ​

​អ្វីៗ​ដែល​ដាក់​ស៊ក​ឬ​ញាត់​ខាងក្នុង ដូចជា​បណ្ដូល​
​ស្នូលឈើ​, ​ស្នូលនំគម ។​
​ស្នូលប្រទេស (​ព​. ប្រ​.) ប្រទេស​ដែល​នៅ​កណ្ដាល​គេ ក្នុងចំណោម​ប្រទេសជិតខាង ។ ស្នូលពោត ឬ បណ្ដូលពោត បណ្ដូល​ផ្លែ​ពោត ។​

​អេះអុះ​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ត្រេះត្រុះ ដោយ​ទាល់គំនិត​ឬ​ទាល់​សម្ដី​, ទាល់​សេចក្ដី​ឆ្លើយ ឬក៏​ដោយ​អផ្សុក​ចង់​ក្រោក​ចង់​ចេញ ប៉ុន្តែ​មិន​ហ៊ាន ព្រោះ​ខ្លាច​ឬ​ព្រោះ​ញញើត​ជាដើម​
​ធ្វើ​អេះអុះ​, ចេះតែ​អេះអុះៗ ( ម​. ព​. រអេះរអុះ ទៀតផង ) ។ ព​. កា​. រំលឹក​កុំ​ឲ្យ​ធ្វើ អេះអុះ ថា : កូន​ខ្មែរ​ទាំងឡាយ ត្រូវ​ហាត់​និយាយ កុំ​ធ្វើ​អេះអុះ ញញើតញញើម ច្រិមច្រុម​ត្រេះត្រុះ ត្រូវ​ហាត់​ឲ្យ​លុះ ជំនុំ​ចំណោម ។​