ស្វាគមន៍គ្រប់ការធ្វេីដំណេីររបស់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ អ្នកធុរកិច្ច​ និងប្រជាជនទាំងកម្រិតជាតិ​ និងអន្តរជាតិ​ មកកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាប​ ទឹកដីអង្គរ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​។ កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍។