​ប្រែ​សម្រួលៈ​បំណង​(​ដេល្លី​ម៉េល​)៖​រញ្ជួយ​ដី​កំលាំង​៦,៣​រិ​ច្ឆ​ទ័រមួយ​ទៀត​បាន​វាយប្រហា​រអា​ហ្វ​ហ្កានី​ស្ថាន​ខាងលិច​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ក្រោយ​មនុស្ស​រាប់ពាន់​នាក់​បាន​ស្លាប់​និង​ភូមិ​ទាំង​មូលៗ​ត្រូវ​បំផ្លាញ​ដោយ​រញ្ជួយ​កំលាំង​ដូចគ្នា​កាល​ពី​មួយ​សប្តាហ៍​មុន​។​

​រញ្ជួយ​ដី​ចុងក្រោយ​នេះ​មាន​ស្នូល​រញ្ជួយ​នៅ​ប្រមាណ​៣០​គីឡូម៉ែត្រ​ក្រៅ​ទីក្រុង​ហេ​រ៉ា​ត​( Herat)ក្នុងខេត្តហេរ៉ាត​និង​នៅ​ប្រាំមួយ​គីឡូ​ម៉ែត្រ​ក្រោម​ដី​។​

​វា​ជា​រញ្ជួយ​ដី​កំលាំង​៦,៣​រិ​ច្ឆ​ទ័រលើ​ក​ទីបួន​នៅក្នុង​តំបន់ដ​ដែល​តែ​ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​សប្តាហ៍​។​

​ក្រុម​ផ្តល់ជំនួយ​Save the Children​បាន​និយាយថា មនុស្ស​បួន​នាក់​បាន​ស្លាប់​និង​១៥៣​នាក់​រងរបួស​ក្នុង​រញ្ជួយ​ដី​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​។​

​រញ្ជួយ​ដី​ដំបូង​បាន​កើតឡើង​កាលពី​ថ្ងៃ​៧​តុលា ដោយ​វា​អង្រួន​អោយ​ផ្ទះ​ដួល​រាប​ទាំងភូមិ​ៗក្នុង​ខេត្ត​ហេ​រ៉ា​ត និង​សម្លាប់​មនុស្ស​ជាង​២.០០០​នាក់​៕

​អ្នក​រង​របួស​ទទួល​ការព្យាបាល​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​កាលពី​ថ្ងៃ​១៥​តុលា នៅ​ខេត្ត​ហេ​រ៉ា​ត​