ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ៖ សមាជិក សមាជិការដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧ ដែលជា តំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែង នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ បានចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញ ចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ នៅ​វិមានរដ្ឋសភា។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា បានទទួលសមត្ថកិច្ច ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការ បោះឆ្នោត ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជូនអ្នកបោះឆ្នោត ជាតំណាងរាស្ត្រ​ក្នុងតំណែង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី ​២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខ ដែលមានការិយាល័យចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោតមួយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង នៅវិមានរដ្ឋសភា។

ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះ បានរៀបចំទទួលការចុះឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រ ក្នុងតំណែង រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃចន្ទ ទី ៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង ៧:០០ នាទី ដល់ម៉ោង ១១:៣០ នាទី និងពេលរសៀល ចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ នាទី ដល់ម៉ោង ១៧:៣០ នាទី លើកលែងតែថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ។

តំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែង ដែលអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (អ.ខ) ឬ ប័ណ្ណអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រ (អាណត្តិទី៧) ។

សូមជម្រាបថា ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា គឺជាការបោះឆ្នោត អសកល ដែលអ្នកបោះឆ្នោត និងអង្គបោះឆ្នោត​គឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែង និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងតំណែង នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិភាគនីមួយៗ ។
តំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងម្នាក់ៗ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងតំណែងម្នាក់ៗ មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា​នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត តែមួយ នៅទីប្រជុំជនរាជធានី ខេត្ត តែមួយគត់ចំណុះភូមិភាគពាក់ព័ន្ធ៕ V / N