ដោយ:ដេប៉ូ/ភ្នំពេញ៖ដំណើរការសំណេរសម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាកឌុប នារសៀលថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់សម័យប្រឡងឆ្នាំ២០២៣​២ បាន ចាប់ផ្តើមហើយ ។ក្នុងនេះសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ ត្រូវប្រឡងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ប្រឡងវិញ្ញាសា អក្សរសាស្ត្រ ខ្មែរ។

ក្រសួងអប់រំបានឱ្យដឹងថា មុនម៉ោង២រសៀលថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា​នេះការ បើ កហឹបវិញ្ញាសា ដោយមានការ ចូលរួម ពី គណៈមេប្រយោគ ទូទាំង ប្រទេស គណៈកម្មការ អប្បមាទ ទូទាំង ប្រទេស ជំនួយការអប្ប​មាទ ប្រធាន-អនុប្រធាន នៅ តាម មណ្ឌល ដើម្បី ធានា បាន ថា ហឹប វិញ្ញាសានេះ ពិតជា ត្រូវ បាន រក្សា ទុកដោយ មានសុវត្ថិភាព។

គួរបញ្ជាក់ថាចំពោះ ដំណើរការ សំណេរ នា រសៀល នេះ មាន មួយ មុខវិជ្ជាទេ គឺ៖ សម្រាប់ ថ្នាក់ វិទ្យាសាស្ត្រ (គណិតវិទ្យា ពី ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ ១៦:៣០) សម្រាប់ ថ្នាក់ វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម( អក្សរសាស្ត្រ ខ្មែរ ពី ម៉ោង ១៤:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:៣០)៕srn/r