ដោយៈសុផល/ភ្នំពេញ៖កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករបានជិត៥៣ម៉ឺនតោន គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៧៧លានដុល្លារ និងនាំចេញស្រូវចំនួនជាងបី លានតោន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ ៨៦២លានដុល្លារ។នេះ បើយោងតាម​របាយការណ៍របស់សហព័ន្ធស្រូវងអង្ករកម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករចំនួន៥៧ក្រុមហ៊ុន បាននាំចេញអង្ករទៅកាន់​គោលដៅចំនួន ៥៩ប្រទេស ដែលក្នុងនោះ ប្រទេសចិន និងតំបន់​រដ្ឋបាល​ស្វយ័តមានចំនួន ១៧៧ ២៨៥ តោន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់​មានចំនួន១១៥.៣០លាន ដុល្លារអាម៉េរិក។

 ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចំនួន២៦ប្រទេស បានចំនួន ២១៧ ០៦៨ តោន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់បានចំនួន ១៥៥.៥៨ លានដុល្លារ។ នាំចេញទៅ​កាន់​ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ ប្រទេស បានបរិមាណចំនួន ៦២ ៤៩២ តោន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់បានចំនួន ៤២.៣២ លាន​ដុល្លារ និងទៅកាន់គោលដៅផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិក មជ្ឈិមបូព៌ា  ចំនួន​២៥ប្រទេស បានចំនួន៧៣ ០៧៩ តោន ដែលគិតជាទឹក​ប្រាក់​បាន​ចំនួន ៦៤.៣០ លានដុល្លារ។

របាយការណ៍ដដែលបានឱ្យដឹងថាសម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ កម្ពុជា​បានធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ជាលើកដំបូងបានចំនួន ៦ ៥០០តោន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ បានចំនួន ៤.២២លានដុល្លារ ដែលក្នុងនោះ ចំនួន៣ ៥០០តោន បានដឹកទៅដល់កំពង់ផែ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ីរួចហើយ។ 

ក្នុងរយៈពេល១០ខែមកនេះដែរ ប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចេញស្រូវចំនួន ៣ ៣០៨ ៦៤៨ តោន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់បានប្រមាណ ៨៦២.៤៦ លាន ដុល្លារអាម៉េរិក ដែលក្នុងនោះជាង ៦០ភាគរយ បាននាំចេញ​ដោយ​បានឆ្លងកាត់ ការស្នើសុំការបញ្ជាក់ឯកសារនាំចេញ​ពីអាជ្ញាធរ​មានសមត្ថកិច្ចផងដែរ។ នេះបើ តាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពី សហព័ន្ធស្រូវ​អង្ករកម្ពុជា៕srn / N