ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​ថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា នេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា សម្រាប់​ថ្ងៃទី​ ១១ ខែវិច្ឆិកា មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ជា​វីរុស​បំប្លែង​ថ្មី អូ​មី​ក្រុង ១ នាក់  (​លទ្ធផល​បញ្ជា​ក់ដោយ PCR), ជាសះស្បើយ ០ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មី​គ្មាន​។ គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ​១២ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ​២០២៣ នេះ កម្ពុ​ជាមាន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប ចំនួន ១៣៨ ៩៤៧ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ចំនួន ១៣៥ ៨៩០ នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​ចំនួន ៣ ០៥៦ នាក់​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម​៖