តុលាការ​កំពូល ចាប់ផ្ដើម​សវនាការ​រឿងក្តី​លោក កឹម សុខា​

1029
ចែករម្លែក

ផ្សាយ​ផ្ទាល់ ៖ តុលាការ​កំពូល ចាប់ផ្ដើម​សវនាការ​រឿងក្តី​លោក កឹម សុខា​

ផ្សាយផ្ទាល់​ ៖​ តុលាការ​កំពូល​ ចាប់​ផ្ដើម​សវនាការ​រឿង​ក្តី​លោក​ កឹម​ សុខា

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Tuesday, August 21, 2018