សង្ស័យ​ករណី​ជនសង្ស័យ​ប្លន់​ធនាគារ អ អេ​ច ប៊ី ឥណ្ឌូ​ឆៃ​ណា

1381
ចែករម្លែក

​រាយការណ៍​ដោយ ! សម្បត្តិ​

(​ព័ត៌មាន​បឋម​) សង្ស័យ​ករណី​ជនសង្ស័យ​ប្លន់​ធនាគារ អ អេ​ច ប៊ី ឥណ្ឌូ​ឆៃ​ណា នៅ​ជិត​សាលា​វ៉ានដា ផ្លូវ​ម៉ៅ​សេទុង ខណ្ឌចំការមន នា​រសៀល​ថ្ងៃទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ។​

រាយការណ៍ដោយ ! សម្បត្តិផ្សាយផ្ទាល់ ៖ (ព័ត៌មានបឋម) សង្ស័យករណីជនសង្ស័យប្លន់ធនាគារ អ អេច បី៊ ឥណ្ឌូឆៃណា នៅជិតសាលាវ៉ានដា ផ្លូវម៉ៅសេទុង ខណ្ឌចំការមន នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Wednesday, August 22, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ