ថ្ងៃនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ/ហេតុការណ៍គួរកត់សម្គាល់

ទិវា អង់​ហ្គោ​ឡា កាន់ទុក្ខ នៃ ការបង្ក្រាប​របស់​អាណា​និគម

​ភ្នំពេញ​:​រដ្ឋាភិបាល និង ប្រជាពលរដ្ឋ អង់​ហ្គោ​ឡា ប្រារព្ធ​ទិវា កាន់ទុក្ខ នៃ ការបង្ក្រាប​របស់អាណានិគម នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែ មករា ដើម្បី រំឭក​ដល់​ថ្ងៃ​ដែល​បាតុករ​ដែលជា​កម្មករ កសិករ...

ទិវា​សេរីភាព គុយបា​

​ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាល និង ប្រជាពលរដ្ឋ គុយបា ប្រារព្ធ​ទិវា សេរីភាព របស់ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ដើម្បី រំឭក​ដល់​ថ្ងៃ​ដែល​ពួក​ចលនា ២៦...

ទិវា​ប្រកាស​ឯករាជ្យ​ជាតិ ព្រុយ​ណេ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រុយ​ណេ ប្រារព្ធ​ទិវា​ប្រកាស​ឯករាជ្យ​ជាតិ របស់​ពួកគេ នៅ​ថ្ងៃទី​១ ខែមករា ដើម្បី​រំឭក​ដល់​ថ្ងៃ ដែល​ពួកគេ​ប្រកាស​ឯករាជ្យភាព​ពី​អង់គ្លេស កាលពី​ឆ្នាំ​១៩៨៤ បន្ទាប់ពី​បាន​ស្ថិតក្រោម អាណានិគម​អេ​ស្ប៉ា​ញ តាំងពី​ឆ្នាំ​១៥៧៨ បន្ទាប់មក...