អក្សរសាស្ត្រ

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ស្រងាកស្ដាប់ផ្គរ , ស្រទាប់ , ស្រប៉ាប , ស្រពាប , សុរិន្ទាធិបតី​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ស្រងាកស្ដាប់ផ្គរ​ (​ស្រ​ង៉ា​ក​—) ​នាមសព្ទ​ ​ឈ្មោះ​បទ​ភ្លេងបុរាណ​ខ្មែរ​មួយ​មេ អ្នក​ច្រៀង​ផ្ដើម​ទំនុក​ថា ស្រងាកស្ដាប់ផ្គរ . . . ​ផ្គរលាន់​គ្រុមៗ . . . ។​ ​ស្រទាប់​ ​នាមសព្ទ​...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ រាជបណ្ឌិត្យស្ថាន , រ៉ាប់ , រ៉ាប់រង , សារបាប់ , រ៉ាត់ប្រខុត​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​រាជបណ្ឌិត្យស្ថាន​ (​រា​ជៈ​ប័ន​-​ឌិ​ត្យៈ​ស្ថាន​) ​នាមសព្ទ​ ( សំ​. រាជ + បា​ណ្ឌិ​ត្យ + ស្ថាន​; បា​....

អក្សរសាស្ត្រ​៖ រលាប្អៀរ , រលីបរលាប , រសាប់រសល់ , រម្ងាប់ , រំងាប់​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​រលាប្អៀរ​ ​នាមសព្ទ​ ​ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ឆ្នាំង​ ​អភិបាលស្រុក​រលាប្អៀរ ។​ ​រលីបរលាប​ ​កិរិយាវិសេសន៍​ ​ដែល​នៅសល់​បន្តិចបន្តួច​រលា​បៗ​ ​សម្ល​នៅសល់​រលីបរលាប​នឹង​បាតឆ្នាំង ។​ ​ព​....

អក្សរសាស្ត្រ​៖ ព្រឹទ្ធាបចាយនៈ , មិត្រាភិបាល , រាតត្បាត , រាតម្បាញ , រាំងសាប​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ព្រឹទ្ធាបចាយនៈ​ (​ព្រឹ​ត​-​ធា​ប៉ៈ​ចា​យ៉ៈ​ន៉ៈ​) ​នាមសព្ទ​ ( សំ​. វ្ឫ​ទ្ធ​; បា​. វុ​ឌ្ឍ ឬ វុ​ទ្ធ +...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ ផរណាបីតិ , ព្រនាក់ខ្សែត្បាញ , ព្រនាក់បំពង់ , រយាប , រលាប​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ផរណាបីតិ​ (​ផៈ​រ៉ៈ​ណា​ប៉ី​តិ​) ​នាមសព្ទ​ ( បា​. ) បីតិ​ដែល​កើត​ផ្សព្វផ្សាយ​ជ្រួតជ្រាប​សព្វ​សព៌ាង្គកាយ ( ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​សមថភាវនា ) ។​...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ ប្រមាត់កង្កែប , ប្រលាំប្រកូវ , ប្រសាទរូប , ប្រសិនណាបើ , ប្រឡាំប្រកូវ​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ប្រមាត់កង្កែប​ (–​ម៉ាត់​–) ​នាមសព្ទ​ ​ឈ្មោះ​ស្មៅ​មួយ​ប្រភេទ ដុះ​វារ​រាប​ក្រាប​ផ្ទាប់​នឹង​ដី​សើម ដូចគ្នា​នឹង​ប្រមាត់ដី ប៉ុន្តែ​ស្លឹក​រួញ​ជ្រួញៗ សណ្ឋាន​ប្រមាត់កង្កែប ។​ ​ប្រលាំប្រកូវ​ (​ប្រ​ល៉័​ម​—)...

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ប្រមាណបត្រ , ប្រមាណបុរស , រង៉ាប់រងើ , រចនាប័ទ្ម , រម្ងាប់​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ប្រមាណបត្រ​ (​ប្រៈ​ម៉ាណៈ​ប័ត​) ​នាមសព្ទ​ ( សំ​. ) សំបុត្រ​បរិសុទ្ធិ គឺ​សំបុត្រ​ប្រាប់​បរិសុទ្ធិ​របស់​បុគ្គ​ល​អ្នក​មានដំណើរ​ចេញទៅ​កាន់​ទី កាន់​ប្រទេស​ដទៃ ។ វេ​វ​....

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ប្រតាប់ប្រញាល់ , ប្រថាប់ , ប្រធានាធិបតី , រណ្ដាប់ , រនាប​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ប្រតាប់ប្រញាល់​ (—​ញ៉ា​ល់​) ​កិរិយាវិសេសន៍​ ​ដែល​ប្រញឹកប្រញាប់​រួសរាន់​បន្ទាន់ពេល​ពេក​ឬ​បន្ទាន់ការ​ហួសពេក​ ​បង​, ចុះ​មានធុរៈ​អ្វី ក៏​អញ្ជើញ​ប្រតាប់ប្រញាល់​អី​ម្ល៉េះ ?; ការ​ប្រតាប់ប្រញាល់​, ដំណើរ​ប្រតាប់ប្រញាល់ ។​...

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ប្រកាសនីយបត្រ , ប្រដាក់ប្រទុក្ខ , ប្រដាប់ , រងាប់ , រង៉ាប់រងួ​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ប្រកាសនីយបត្រ​ (—​សៈ​នី​យៈ​ប័ត​) ​នាមសព្ទ​ ( សំ​. ប្រកា​ឝ​នី​យ + ប​ត្រ​; បា​. ប​កាស​នី​យ...

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ បោរាណានុបោរាណ , ប្រជាប់ , ប្រជាប្រិយ , ប្រញាប់ , ប្រដាក់ប្រដឺត​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​បោរាណានុបោរាណ​ (​ប៉ោ​រ៉ា​ណា​នុ​ប៉ោ​រ៉ា​ន​) ​នាមសព្ទ​ ( បា​. ) បុរាណ​មុនៗ​និង​បុរាណ​ជា​លំដាប់​បន្ទាប់​តៗ​មក​ ​ទំនៀម​នេះ​ជា​បោរាណានុបោរាណ មាន​ខុស​មាន​ត្រូវ​ផ្សេងៗ​គ្នា ។​...