អក្សរសាស្ត្រ

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ រាប , រាបសា , រាប់ , រាប់រៀប , រាប់អាន​

ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​រាប​ ​គុណសព្ទ​ ​ដែល​មិន​រដិបរដុប​, ដែល​ឥត​ប៉ោង​, ឥត​ផត​, ឥត​ខ្ព​ស់ទាប​ ​ដី​រាប​, ផ្លូវ​រាប​, ឈើ​មាន​សាច់​រាប ។​...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ ផ្សិត , ពនេចរ , ពាន , ពាម , ពាយ​

ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ផ្សិត​ ​នាមសព្ទ​ ​ភូតគ្រាម​ពួក​មួយ​ដុះ​ទុល​ចេញពី​ក្នុង​ដី​សើម​ឬ​ដុះ​ពី​ក្នុង​ទី​អាប់អួរ ឬក៏​ដុះ​នៅ​ឈើពុក​ជាដើម មាន​រូបសណ្ឋាន​ផ្សេងៗ​គ្នា​, ខ្លះ​សម្រាប់​បរិភោគបាន​, ខ្លះ​សម្រាប់​ប្រើ​ធ្វើជា​ថ្នាំ​រម្ងាប់រោគ​, ខ្លះ​ពុល​; ផ្សិត​មានឈ្មោះ​ច្រើនយ៉ាង​ណាស់​ ​ផ្សិតកញ្ចូរ​,...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ និសាចរ , បណ្ដិប , បទ , បាទចារី , បុរាណ​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​និសាចរ​ ​នាមសព្ទ​ ( បា​. ) អ្នក​ត្រាច់ទៅមក​ក្នុង​វេលាយប់ ។ ព្រាយ​អាកាស​, បិសាច​ដើរ​យប់​,… ។​...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ ទឹកបាក់ , ទើង , ទំ , នរូ , នាបី​

ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ទឹកបាក់​ ​នាមសព្ទ​ ​ទឹក​ដែល​ហូរ​ខ្លាំង​ពី​ទី​ខ្ពស់​ចុះមក​កាន់​ទី​ទាប​ ​ពីរ​បី​ថ្ងៃនេះ​មាន​ភ្លៀង​ធំ​ទាំងថ្ងៃទាំងយប់​ឥត​ឈប់​ឥត​ស្រាក មាន​ទឹកបាក់​ពី​ទួល​សាយ​ពេញ​វាល​ហូរ​ចុះទៅ​ក្នុង​ស្ទឹង ។ (​ព​. កា​.) : ទឹកបាក់​ទៅ​ទាប...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ ជ័រ , ញ៉ាំង , ដលោក , ដាល , ដួចដល់​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ជ័រ​ ​នាមសព្ទ​ ​ខ្លាញ់​រុក្ខជាតិ​, លតាជាតិ ឬ​តិណជាតិ​ចំពូក​ខ្លះ​មាន​សម្បុរ​ផ្សេងៗ មាន​លក្ខណៈ​ស្អិត ។ ជ័រក្រាក់ ជ័រ​ដែល​ចេញ​ព្រោះ​កម្ដៅភ្លើង​ឆេះ​រណ្ដៅជ័រ កាល​នៅ​ក្ដៅ​រាវ​ថ្លា...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ គោព្រៃ , គ្រូបាធ្យាយ , ងឿង , ចចើង , ចរ​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​គោព្រៃ​ ​នាមសព្ទ​ ​គោ​ដែល​មានពូជ​កើត​ក្នុងព្រៃ រស់នៅ​ក្នុងព្រៃ (​មានតែ​ក្នុង​ខែត្រ​កំពង់ធំ​), ជា​គោ​មាន​មាឌធំៗ​, ស្នែង​មាន​រំពត់​រមួល​,​សម្បុរ​ខ្លួន​ខ្មៅ​រលើប​, មាន​ពពាល​ស​ត្រង់​កជើង​ទាំង​៤ (​ហៅថា ចាំងជើង​)...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ ស្រេចបាច់ , អន្តរត្ថវាចក , កេរកាល , កំពង់ , គោចរ​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ស្រេចបាច់​ (​ស្រាច់​—) ​កិរិយាវិសេសន៍​ ​ស្រេច​បរិបូរ​, ​ស្រេច​គ្រប់គ្រាន់​ ​ហើយ​ស្រេចបាច់​; ចាំ​ឲ្យ​ហើយ​ស្រេចបាច់​សិន ! ​អន្តរត្ថវាចក​ (​អ័ន​-​តៈ​រ៉ាត់​-​ថៈ​វាចៈកៈ ឬ...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ រាងដូចជា , រំកាច់ , រំកាច់មាស , រំកាច់រំកោច , សីរសាច់​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​រាងដូចជា​ ​និបាតសព្ទ​ ​ដូចជា​, ហាក់ដូចជា​, បែប​ដូចជា​ ​ពី​ដើម​វា​កាច​ណាស់ ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​រាងដូចជា​ស្លូត​បន្តិច ( ព​. សា​....

អក្សរសាស្ត្រ​៖ រដាច់ , រដាច់រដោច , រម្ងាច , រវ៉ាច់ , រសាច​

ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​រដាច់​ ​គុណសព្ទ​ ​ដែល​ដាច់​ឃ្លាត​ពីគ្នា​; ច្រើន​និយាយ​ជា អាមេណ្ឌិតពាក្យ​ថា រដាច់ៗ ដែល​ដាច់​ឃ្លាតៗ​ពីគ្នា ( បុ​. សរ​....