អក្សរសាស្ត្រ

យថាភូត​, យថាក្រម​, យ៉ាង​, យថាកាម​, មាតិកា​, មាត់​, ម៉ាត់​, ថវិកា​, ឋានានុក្រម​, ថ្វីមាត់​

ដោយៈ វចនានុក្រម​ខ្មែរ​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​យថាភូត បា​. ( កិ​. វិ​. ) តាម​សេចក្ដី​ពិត​, តាម​ដំណើរ​ដែល​កើតមានឡើង​ប្រាកដ : និយាយ តាម​យថាភូត​,...

លំបាក​, ពិបាក​, តំណ​, តង្កៀប​, តក្កវិជ្ជា​, តក់ប្រមា​, ឋានានុក្រម​, ឋបនកម្ម​, ឋិតថេរ​

​ដោយៈ វចនានុក្រម​ខ្មែរ​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​លំបាក ( កិ​. ) ពិបាក​, ធ្វើបាន​ដោយ​កម្រ : លំបាកទៅ ។ គុ​. ដែល​ពិបាក​;...

បរិបូណ៌​, បរិបូរ​, បរិបូរណ៍​

ដកស្រង់ៈ​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​បរិបូណ៌ៈ ​(​ប​រ៉ិ​បូ ឬ ប​-​បូ​) កិរិយាសព្ទ (​សំ​.;​បា​.​បរិ​បុ​ណ្ណ​)​ដូចគ្នា​នឹង​បរិបូរ​ភោជនាហារ បរិបូណ៌​; អ្នក​អញ្ជើញពិសា​ចុះ ខ្ញុំ​បរិបូណ៌​ហើយ ។ ​គុណសព្ទ (​សំ​.;​បា​.​បរិ​បុ​ណ្ណ​)​ដូចគ្នា​នឹង​បរិបូរ​ភោ​ជ...

លំនៅ​, លស់​, លៀង​, លាង​, អភិក្រម​, អភិ​, អភិជន​

ដោយៈ វចនានុក្រម​ខ្មែរ​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​លំនៅ ( ន​. ) ទី​ឬ​កន្លែង​ដែល​នៅ​ឬ​សម្រាប់​នៅ : ផ្ទះ​ជា​លំនៅ​របស់​មនុស្ស​, ព្រៃ​ជា​លំនៅ របស់​សត្វ (​គួរ​កុំ​ប្រើ​ថា ទីលំនៅ...

លុប​, លប់​, លៀន​, លាន​, បំផ្លើស​, បំភ្លៃ​, បំព្រាង​, ព្រាង​, ព្រលឹម​, ព្រលឹង

ដោយៈ វចនានុក្រម​ខ្មែរ​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​លុប លប់ សំ​. បា​. ( កិ​. ) ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​ស្នាម​, ឲ្យ​បាត់​គំនូស​, ឲ្យ​បាត់​លំ​អាន​, ឲ្យ​បាត់​រូប​,...

ស្ម័គ្រ​, សន្និវាស​, សន្និវេស​, គម្លាន​, គុលិកា​, គោរព​, គោរមងារ​, ឆៀក​, ឆ្កៀល​, ឆា

ដោយៈ វចនានុក្រម​ខ្មែរ​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ស្ម័គ្រ ស្មា​ក់ សំ​.; បា​. ( គុ​. ) ទាំងអស់​, ទាំងមូល​, ទាំងស្រុង​, សាកល​,...

សម្រួច​, សម្រាស់​, សម្រេច​, លក្ខ​, លាក់​, ហ៊ាន​, ហាត់​, បម្រាប​, បម្រុង

ដោយៈ វចនានុក្រម​ខ្មែរ​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​សម្រួច សំ​-​រ៉ួ​ច ( កិ​. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រួច​, បិត​ឲ្យ​ស្រួច : សម្រួចឈើ ។ ព​....