រស្មីកម្ពុជា TV

https://www.rasmeinews.com/wp-content/uploads/2020/12/rsm-tv.png

លោក ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​តៈ នៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​ឃុំ​-​សង្កាត់ ឆ្នាំ​២០២២ និង​ការបោះឆ្នោត ថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ​២០២៣ គណបក្ស​ប្រជាជន នឹង​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ យ៉ាងច្រើន​លើសលប់​