រស្មីកម្ពុជា TV

https://www.rasmeinews.com/wp-content/uploads/2020/12/rsm-tv.png

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បំភ្លឺចំពោះការចោទ សួរពីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ពាក់ព័ន្ធករណីលោក ក្រុយ លឹមហេង អតីតអគ្គកុងស៊ុល ប្រចាំទីក្រុងគុនមីង

https://www.facebook.com/rasmeitv/videos/352082959372313/