Day: August 25, 2021

ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា មាន​ ៨៨,៣៥ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននា

ភ្នំពេញ:យោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបបានបង្ហាញថា កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ មាន​ ៨៨,៣៥ភាគរយធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៦២,៨៧ភាគរយធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ...